เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน

หวยรัฐบาล - 16 มีนาคม 2563

หวยหุ้นไทย - 07 เมษายน 2563

หวยหุ้นต่างประเทศ - 07 เมษายน 2563

หวยหุ้นไทย 20 คู่ - 07 เมษายน 2563

จับยี่กี - 07 เมษายน 2563

รอบ สามตัวบน สองตัวล่าง
จับยี่กี รอบที่ 1 341 22
จับยี่กี รอบที่ 2 116 95
จับยี่กี รอบที่ 3 469 65
จับยี่กี รอบที่ 4 077 25
จับยี่กี รอบที่ 5 449 00
จับยี่กี รอบที่ 6 625 73
จับยี่กี รอบที่ 7 791 46
จับยี่กี รอบที่ 8 977 38
จับยี่กี รอบที่ 9 759 75
จับยี่กี รอบที่ 10 550 51
จับยี่กี รอบที่ 11 022 71
จับยี่กี รอบที่ 12 841 19
จับยี่กี รอบที่ 13 269 01
จับยี่กี รอบที่ 14 893 89
จับยี่กี รอบที่ 15 834 78
จับยี่กี รอบที่ 16 599 03
จับยี่กี รอบที่ 17 747 05
จับยี่กี รอบที่ 18 288 11
จับยี่กี รอบที่ 19 500 72
จับยี่กี รอบที่ 20 228 34
จับยี่กี รอบที่ 21 731 38
จับยี่กี รอบที่ 22 296 85
จับยี่กี รอบที่ 23 749 33
จับยี่กี รอบที่ 24 293 57
จับยี่กี รอบที่ 25 925 11
จับยี่กี รอบที่ 26 452 24
จับยี่กี รอบที่ 27 728 72
จับยี่กี รอบที่ 28 499 53
จับยี่กี รอบที่ 29 333 87
จับยี่กี รอบที่ 30 655 64
จับยี่กี รอบที่ 31 270 65
จับยี่กี รอบที่ 32 313 96
จับยี่กี รอบที่ 33 123 43
จับยี่กี รอบที่ 34 793 72
จับยี่กี รอบที่ 35 121 46
จับยี่กี รอบที่ 36 265 60
จับยี่กี รอบที่ 37 335 41
จับยี่กี รอบที่ 38 043 57
จับยี่กี รอบที่ 39 651 17
จับยี่กี รอบที่ 40 379 04
จับยี่กี รอบที่ 41 706 75
จับยี่กี รอบที่ 42 038 49
จับยี่กี รอบที่ 43 765 75
จับยี่กี รอบที่ 44 305 01
จับยี่กี รอบที่ 45 020 51
จับยี่กี รอบที่ 46 245 55
จับยี่กี รอบที่ 47 474 00
จับยี่กี รอบที่ 48 403 55
จับยี่กี รอบที่ 49 227 44
จับยี่กี รอบที่ 50 028 63
จับยี่กี รอบที่ 51 963 08
จับยี่กี รอบที่ 52 563 10
จับยี่กี รอบที่ 53 382 84
จับยี่กี รอบที่ 54 073 12
จับยี่กี รอบที่ 55 210 26
จับยี่กี รอบที่ 56 836 43
จับยี่กี รอบที่ 57 774 63
จับยี่กี รอบที่ 58 336 87
จับยี่กี รอบที่ 59 425 03
จับยี่กี รอบที่ 60 501 19
จับยี่กี รอบที่ 61 970 62
จับยี่กี รอบที่ 62 364 77
จับยี่กี รอบที่ 63 866 14
จับยี่กี รอบที่ 64 988 40
จับยี่กี รอบที่ 65 348 57
จับยี่กี รอบที่ 66 936 76
จับยี่กี รอบที่ 67 919 94
จับยี่กี รอบที่ 68 393 68
จับยี่กี รอบที่ 69 683 75
จับยี่กี รอบที่ 70 015 43
จับยี่กี รอบที่ 71 857 06
จับยี่กี รอบที่ 72 279 64
จับยี่กี รอบที่ 73 839 01
จับยี่กี รอบที่ 74 278 57
จับยี่กี รอบที่ 75 331 49
จับยี่กี รอบที่ 76 447 41
จับยี่กี รอบที่ 77 849 31
จับยี่กี รอบที่ 78 985 93
จับยี่กี รอบที่ 79 439 48
จับยี่กี รอบที่ 80 554 57
จับยี่กี รอบที่ 81 089 99
จับยี่กี รอบที่ 82 924 34
จับยี่กี รอบที่ 83 614 64
จับยี่กี รอบที่ 84 973 72
จับยี่กี รอบที่ 85 092 57
จับยี่กี รอบที่ 86 รอผล รอผล
จับยี่กี รอบที่ 87 รอผล รอผล
จับยี่กี รอบที่ 88 รอผล รอผล

จับยี่กี - 07 เมษายน 2563

รอบ สามตัวบน สองตัวล่าง
จับยี่กี VIP รอบที่ 1 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 2 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 3 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 4 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 5 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 6 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 7 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 8 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 9 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 10 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 11 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 12 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 13 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 14 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 15 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 16 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 17 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 18 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 19 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 20 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 21 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 22 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 23 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 24 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 25 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 26 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 27 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 28 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 29 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 30 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 31 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 32 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 33 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 34 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 35 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 36 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 37 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 38 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 39 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 40 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 41 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 42 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 43 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 44 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 45 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 46 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 47 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 48 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 49 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 50 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 51 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 52 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 53 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 54 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 55 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 56 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 57 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 58 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 59 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 60 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 61 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 62 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 63 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 64 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 65 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 66 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 67 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 68 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 69 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 70 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 71 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 72 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 73 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 74 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 75 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 76 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 77 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 78 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 79 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 80 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 81 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 82 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 83 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 84 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 85 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 86 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 87 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 88 รอผล รอผล