เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน

หวยรัฐบาล - 16 มีนาคม 2563

หวยหุ้นไทย - 05 เมษายน 2563

หวยหุ้นต่างประเทศ - 05 เมษายน 2563

หวยหุ้นไทย 20 คู่ - 05 เมษายน 2563

จับยี่กี - 05 เมษายน 2563

รอบ สามตัวบน สองตัวล่าง
จับยี่กี รอบที่ 1 026 52
จับยี่กี รอบที่ 2 372 67
จับยี่กี รอบที่ 3 590 00
จับยี่กี รอบที่ 4 146 69
จับยี่กี รอบที่ 5 133 79
จับยี่กี รอบที่ 6 824 82
จับยี่กี รอบที่ 7 811 73
จับยี่กี รอบที่ 8 885 43
จับยี่กี รอบที่ 9 862 16
จับยี่กี รอบที่ 10 053 12
จับยี่กี รอบที่ 11 959 99
จับยี่กี รอบที่ 12 718 30
จับยี่กี รอบที่ 13 178 18
จับยี่กี รอบที่ 14 866 37
จับยี่กี รอบที่ 15 100 47
จับยี่กี รอบที่ 16 367 11
จับยี่กี รอบที่ 17 513 76
จับยี่กี รอบที่ 18 260 54
จับยี่กี รอบที่ 19 385 84
จับยี่กี รอบที่ 20 584 11
จับยี่กี รอบที่ 21 642 44
จับยี่กี รอบที่ 22 006 91
จับยี่กี รอบที่ 23 551 66
จับยี่กี รอบที่ 24 634 75
จับยี่กี รอบที่ 25 308 24
จับยี่กี รอบที่ 26 674 02
จับยี่กี รอบที่ 27 660 06
จับยี่กี รอบที่ 28 477 31
จับยี่กี รอบที่ 29 893 97
จับยี่กี รอบที่ 30 262 15
จับยี่กี รอบที่ 31 835 14
จับยี่กี รอบที่ 32 980 53
จับยี่กี รอบที่ 33 502 17
จับยี่กี รอบที่ 34 223 31
จับยี่กี รอบที่ 35 201 22
จับยี่กี รอบที่ 36 893 28
จับยี่กี รอบที่ 37 495 07
จับยี่กี รอบที่ 38 122 68
จับยี่กี รอบที่ 39 395 72
จับยี่กี รอบที่ 40 845 12
จับยี่กี รอบที่ 41 790 57
จับยี่กี รอบที่ 42 571 99
จับยี่กี รอบที่ 43 761 17
จับยี่กี รอบที่ 44 728 13
จับยี่กี รอบที่ 45 224 26
จับยี่กี รอบที่ 46 236 41
จับยี่กี รอบที่ 47 060 86
จับยี่กี รอบที่ 48 003 96
จับยี่กี รอบที่ 49 868 95
จับยี่กี รอบที่ 50 404 17
จับยี่กี รอบที่ 51 873 76
จับยี่กี รอบที่ 52 108 14
จับยี่กี รอบที่ 53 304 18
จับยี่กี รอบที่ 54 508 36
จับยี่กี รอบที่ 55 966 84
จับยี่กี รอบที่ 56 546 85
จับยี่กี รอบที่ 57 530 60
จับยี่กี รอบที่ 58 679 66
จับยี่กี รอบที่ 59 925 78
จับยี่กี รอบที่ 60 452 73
จับยี่กี รอบที่ 61 981 90
จับยี่กี รอบที่ 62 807 46
จับยี่กี รอบที่ 63 123 67
จับยี่กี รอบที่ 64 453 57
จับยี่กี รอบที่ 65 881 05
จับยี่กี รอบที่ 66 945 84
จับยี่กี รอบที่ 67 401 76
จับยี่กี รอบที่ 68 493 25
จับยี่กี รอบที่ 69 482 62
จับยี่กี รอบที่ 70 355 55
จับยี่กี รอบที่ 71 495 94
จับยี่กี รอบที่ 72 092 54
จับยี่กี รอบที่ 73 466 73
จับยี่กี รอบที่ 74 558 87
จับยี่กี รอบที่ 75 157 74
จับยี่กี รอบที่ 76 910 24
จับยี่กี รอบที่ 77 706 41
จับยี่กี รอบที่ 78 369 24
จับยี่กี รอบที่ 79 976 85
จับยี่กี รอบที่ 80 730 56
จับยี่กี รอบที่ 81 025 63
จับยี่กี รอบที่ 82 147 39
จับยี่กี รอบที่ 83 362 25
จับยี่กี รอบที่ 84 809 72
จับยี่กี รอบที่ 85 308 62
จับยี่กี รอบที่ 86 120 33
จับยี่กี รอบที่ 87 914 57
จับยี่กี รอบที่ 88 588 52

จับยี่กี - 05 เมษายน 2563

รอบ สามตัวบน สองตัวล่าง
จับยี่กี VIP รอบที่ 1 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 2 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 3 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 4 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 5 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 6 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 7 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 8 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 9 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 10 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 11 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 12 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 13 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 14 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 15 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 16 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 17 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 18 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 19 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 20 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 21 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 22 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 23 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 24 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 25 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 26 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 27 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 28 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 29 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 30 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 31 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 32 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 33 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 34 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 35 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 36 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 37 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 38 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 39 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 40 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 41 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 42 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 43 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 44 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 45 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 46 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 47 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 48 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 49 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 50 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 51 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 52 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 53 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 54 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 55 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 56 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 57 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 58 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 59 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 60 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 61 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 62 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 63 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 64 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 65 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 66 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 67 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 68 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 69 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 70 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 71 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 72 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 73 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 74 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 75 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 76 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 77 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 78 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 79 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 80 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 81 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 82 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 83 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 84 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 85 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 86 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 87 รอผล รอผล
จับยี่กี VIP รอบที่ 88 รอผล รอผล